anv logoANV INTERNATIONALE VERENIGING VOOR DE NEDERLANDSE TAAL EN CULTUUR


Grensoverschrijdend treinverkeer moet beter

Patrick Peremans,
Communicatieverantwoordelijke Beneluxparlement
pp@senate.be

Het Beneluxparlement stemde op 19 juni 2010 unaniem voor een aanbeveling aan het Comitť van ministers over de spoorverbindingen in de Benelux.

Antwerpen-Roosendaal

Wanneer de HST tussen Amsterdam en Parijs is voltooid, wordt de huidige Beneluxlijn over Roosendaal (N) opgeheven. Hierdoor wordt de verbinding tussen Zeeland en West-Brabant met Antwerpen nog slechter, net nu grensoverschrijdende samenwerking inzake onderwijs en arbeidsmarkt moet worden ondersteund. Op aanzet van Jack Biskop (CDA) dringt het Beneluxparlement daarom unaniem aan op de invoering van 2 treinen per uur tussen Roosendaal en Antwerpen.

Brussel-Luxemburg

De afstand Brussel-Luxemburg duurt een vol uur langer met de trein dan met de auto. Door onder meer de invoering van de kantelbaktrein kan er wel een half uur af volgens Belgisch staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe in het Beneluxparlement. De trein minder laten stoppen tussen Namen (B) en Luxemburg (L) zou echter nadelig werken voor de ontsluiting van de de Belgische provincie Luxemburg. Daarom vond de staatssecretaris het realistischer in te zetten op de realisatie van een Europese verbinding tussen Brussel (B), over Luxemburg (L) en Straatsburg (F), naar Basel (CH). Deze Europese spoorverbinding zou dan bovenop de bestaande treinverbinding komen. Op aansturen van de Luxemburgse sociaal-democraat Roger Negri en liberaal Xavier Bettel wil het eensgezinde Beneluxparlement alvast dat het dossier van de kantelbaktreinen versneld wordt behandeld.

Neerpelt-Weert

Tijdens de discussie over de treinverbindingen vreesde de uittredende staatssecretaris tenslotte dat er onvoldoende politieke belangstelling en financiŽle ruimte is in BelgiŽ en Nederland voor de realisatie van een treinverbinding tussen Neerpelt (B) en Weert (N).

Aangenomen aanbeveling

"De Raad, Refererende aan de hoorzitting over de infrastructuur van het spoorwegnetwerk in de Benelux van 9 juni 2010, waaarin gesproken is met vertegenwoordigers van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (Nederland) en de directie Spoorvervoer van de FOD Mobiliteit (BelgiŽ) Constaterende dat de voltooiing van de HST-verbinding tussen Amsterdam en Parijs zal leiden tot beŽindiging van de huidgie Beneluxlijn over Roosendaal

Constaterende dat daarmee de verbinding van de regio's Zeeland en West-Brabant met Antwerpen aanzienlijk zal verslechteren Overwegende dat de samenwerking in de Rijn-Schelde delta op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt steeds hechter wordt Overwegende dat een adequaat openbaar vervoer over spoor noodzakelijk is om genoemde ontwikkelingen te ondersteunen Verzoekt de Regeringen Op zo kort mogelijke termijn, doch minstens voor het beŽindigen van de Beneluxlijn, te komen tot afspraken die een spoorverbinding tussen Roosendaal en Antwerpen bestendigen, waarbij tweemaal per uur kan gereisd worden en de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad hierover te informeren op de plenaire zitting van december 2010"

Aangenomen amendement

"Overwegende dat de reistijd per trein tussen Brussel en Luxemburg en omgekeerd onredelijk lang en niet concurrentieel is in vergelijking met de reistijd langs de weg Het dossier Eurocaprail Luxemburg-Brussel binnen de grenzen van de mogelijkheden te bespoedigen"