ANVlogo Algemeen Nederlands Verbond vzw
Gallaitstraat 86, 1030 Brussel
Nieuwsbrief jaargang 2 nummer 1
mei 2010
ond_1

Het Algemeen Nederlands Verbond (vzw) start met een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt verstuurd per E-post naar alle geïnteresseerden! Inschrijven op onze maandelijkse nieuwsbrief kan door een E-berichtje te sturen naar één van onze kantoormedewerkers.

We verwijzen u ook graag door naar onze webstek: www.anv-vzw.eu

De foto links is het resultaat van een gezellig samenzijn van de ANV-afdeling Brussel met die van Vilvoorde in 1966. Ze is in het bezit van het Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel.


ond_2

De tweede fase van het GRIP project is afgerond. Ze bestond uit een enquête bij de gemeentesturen van de Vlaamse grensgemeenten. Hierin werden vragen gesteld betreffende het gebruik van het openbaar vervoer over de grens heen. De resultaten zullen spoedig beken gemaakt worden.

De volgende fase is het afnemen van diepte-interviews bij de mobiliteitsambtenaren van enkele van deze grensgemeenten. Dit in samenwerking met onze partner in dit project, de Bond voor Trein-, Tram- en Busgebruikers, TreinTramBus.

Meer info over GRIP

U kan ook steeds projectleider Yvo Peeters contacteren op zijn E-adres: anv-grip@edpnet.be .


ond_3

Het ANV is bijzonder verheugd met de toekenning van de Prijs der Nederlandse Letteren aan Cees Nooteboom. Koning Albert II van België heeft in het koninklijk paleis van Brussel de Prijs der Nederlandse Letteren overhandigd aan de Nederlandse schrijver Cees Nooteboom. De prijs, ter waarde van € 40.000, wordt driejaarlijks toegekend door de Nederlandse Taalunie.

Meer informatie

Daarnaast werd Nooteboom ook winnaar van de Gouden Uil.


ond_4

Op 10 oktober 2008 hield het ANV vzw samen met de Stichting Nederlands en NL-term een congres in het Vlaams Parlement. Onderwerp was de rol van het Nederlands in het hoger onderwijs en in de wetenschap. Waneer u op de link CONGRES klikt, kan u een congresbijlage van Dirk De Cock en de besluiten van Marc Cels in verband met het congres lezen.

Het verslagboek over het congres is nu ook verkrijgbaar. Bestel het door een mailtje te sturen naar ons kantoor: Jan Meulemans of Michel Backaert. Of je kan dit formulier1, formulier2 uitprinten, invullen en opsturen.


ond_5

ANV vzw organiseert 42ste Algemeen-Nederlands Congres in 2013-2014. Bekijk de uitnodiging van voorzitter Marc Cels. Het ANC hield zich in het verleden bezig met staatkundige verkenningen, milieuzaken, emancipatie, infrastructuur, wetenschappelijke samenwerking, mediazaken. Wij hopen dat het volgende ANC op hetzelfde elan verder gaat, maar met voldoende aandacht voor de hedendaagse problematiek.


ond_6

De ANV-werkgroep "de Nederlanden in de wereld" organiseert op dinsdag 25 mei 2010 een marketing- en taalsymposium genaamd "Taalzaken en zakentaal". Het gaat door in het Metropolitan gebouw van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Dit symposium besteed speciale aandacht voor de situatie in Zuidelijk Afrika en de relatie tussen het Nederlands en het Afrikaans. Meer info op de pagina van de werkgroep.

Het bestuur bedankt Marius van Boven voor de organisatie van dit symposium.


ond_7

De Vlaamse Beweging kiest voor verjonging. Bram Hermans verkozen tot OVV-voorzitter.

Voor verdere info hierover verwijzen we u graag naar de rubriek persmededelingen op de webstek van het OVV.


ond_8

150 jaar Max Havelaar

Dit jaar is het 150 jaar geleden dat Multatuli zijn 'Max Havelaar' schreef in een Brussels zolderkamertje.

In 2002 heeft de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (http://www.dbnl.org) onder de leden van de Maatschappij een enquete gehouden naar hun canon van Nederlandse klassieken. In de categorie 'Auteurs' kwam Multatuli daarbij op de eerste plaats. In de categorie 'Werken' stond zijn 'Max Havelaar' nummer een.

Er zijn dit jaar in België en Nederland enkele postzegels verschenen met het portret van Multatuli. Klik op afbeeldingen van deze zegels

Hier vind je informatie over de activiteiten die in dit kader georganiseerd worden in Brussel op 14 mei en 15 oktober 2010.

Informatie over het colloquium en andere activiteiten in Amsterdam op 15 mei 2010. De kaarten voor Amsterdam zijn verkrijgbaar via de webpagina http://debalie.activetickets.com. De plaatsen zijn beperkt. Vanaf 15 april start de vrije verkoop.


ond_9

het Nederlands als grondrecht?

In deze rubriek op de webstek van het ANS (Algemeen Nijmeegs Studentenblad) staat iedere maand een ander issue centraal, waarover de meningen sterk zijn verdeeld.


ond_10

Albert Heijn heeft de Sofprijs der Nederlandse taal 2009 gekregen, de Lofprijs ging naar de Vrije Universiteit. Albert Heijn kreeg de prijs voor de nieuwe verpakking van het goedkope merk Euroshopper, waarin AH participeert, waar de Engelstalige opdruk overheerst en het Nederlands nog slechts in priegellettertjes aanwezig is. De Vrije Universiteit in Amsterdam werd winnaar van de Lofprijs der Nederlandse taal omdat zij het Nederlands van haar studenten gaat bijspijkeren. Dat is overigens een twijfelachtige lof, omdat dat betekent dat de vooropleiding in deze kennelijk ernstig tekortschiet. De winnaar kreeg een plastiek van de de Vlaamse kunstenaar Puk de Hondt die hem/haar met enig ceremonieel zal worden overhandigd. De uitreiking van de LOF 2009 vond op 23 april plaats op en aan de VU in Amsterdam.

Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar de webstek van de Stichting Nederlands.


ond_11

Derde Vlaamse dialectendag

De Vlaamse Dialectendag is een tweejaarlijkse ontmoetingsdag voor dialectverenigingen en dialectliefhebbers georganiseerd door Variaties vzw, koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen.Deze vereniging wil de samenwerking tussen de diverse dialectverenigingen en het contact tussen dialectliefhebbers bevorderen en hen de gelegenheid bieden elkaar te ontmoeten.Zij organiseren deze derde Vlaamse dialectendag in samenwerking met het Dialectgenootschap Bachten De Kupe, een vereniging die het dialect van Bachten de Kupe wil bestuderen en die de kennis en het gebruik ervan in stand wil houden en aanmoedigen.

Meer info op onze webstek.

Contact ANV vzw
bezoekadres (bezoek na afspraak): Vanderlindenstraat 44, 1030 Brussel
postadres: Gallaitstraat 86, 1030 Brussel
Tel. en fax:0(032)2/241.31.64
e-post: anv.vlaanderen@edpnet.be