anv logoANV INTERNATIONALE VERENIGING VOOR DE NEDERLANDSE TAAL EN CULTUURVandaag is in het Vlaams parlement het decreet van N-VA-fractieleider Kris Van Dijck, dat van de inspectie in het Franstalig onderwijs in de Vlaamse faciliteitengemeenten een Vlaamse bevoegdheid maakt, in de plenaire zitting goedgekeurd. Toen dit voorstel van decreet eind 2007 werd goedgekeurd in de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement, schreeuwden de Franstaligen kaakslaggewijs moord en brand. Met drie belangenconflicten, ingediend door de Franse gemeenschap, vervolgens de CoCoF en tenslotte het Waals parlement, hebben ze getracht het decreet te dwarsbomen. Maar deze keer is het Vlaams parlement de Franstaligen te vlug af. Nog voor het Brussels parlement een eventueel vierde belangenconflict kon overwegen, werd het decreet vandaag op initiatief van de meerderheid goedgekeurd.

Het decreet bevestigt de grondwettelijke bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de Vlaamse Gemeenschap ten aanzien van het Vlaamse Franstalige basisonderwijs in de Vlaamse randgemeenten. Tot nu had de Vlaamse overheid geen enkel zicht op de onderwijskwaliteit in die scholen. Maar vanaf nu zullen ook deze kinderen kunnen genieten van de bijzondere inspanningen die Vlaanderen doet voor zijn basisonderwijs.

Terug naar de hoofdpagina.