anv logo ANV INTERNATIONALE VERENIGING VOOR DE NEDERLANDSE TAAL EN CULTUUR


Nieuws en informatie betreffende de werkgroep "Volkscultuur"

ANV-werkgroep Volkscultuur hield einde 2011 een succesvolle studiedag over de toekomst van onze tradities in Vlaanderen en Nederland.

Op zaterdag 19 november 2011 hield de ANV-werkgroep Volkscultuur een studiedag met als thema Hebben onze tradities nog een toekomst!? in het Cultuurcentrum Westrand in Dilbeek.

Een Nederlands-Vlaams panel bracht er verslag uit over de resultaten van een enquête inzake tradities, enquête die eerder dat jaar in enkele Vlaamse en Nederlandse lidverenigingen van de werkgroep werd gehouden. Het gaat om de Hoge Gilderaad der Kempen (HGK), de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS), de Vlaamse Volkskunstbeweging (VVKB), de Vlaamse Volkskunstgemeenschap (VVG) en Veldeke Limburg (Commissie Volkscultuur), die de enquête hielden bij respectievelijk de aangesloten gilden, volkskunstgroepen en kringen. Na de verslaggeving volgde een panelgesprek met de aanwezigen. De voorzitter van de werkgroep, prof. em. dr. Stefaan Top, bracht een samenvatting en formuleerde de conclusies. Een bijzonder goed verzorgde receptie sloot het geheel af. Het was een uitzonderlijke studiedag, inhoudelijk rijk en gevarieerd, met een heel goede opkomst (ongeveer 75 aanwezigen), een goede respons uit de zaal, een enthousiaste sfeer. Voorzitter Marc Cels en secretaris Jan Roukens van ANV vzw behoorden tot die enthousiaste aanwezigen.

De resultaten van deze enquête zullen opgenomen worden in een publicatie van de werkgroep "Volkscultuur" die eind 2013 zal verschijnen.

Eind oktober 2009 verzorgde de werkgroep "Volkscultuur" i.s.m. FARO - steunpunt Cultureel Erfgoed in Vlaanderen, en i.s.m. de Academie voor de Streekgebonden Gastronomie (ASG) –Centrum voor Culinair Erfgoed, een studiedag over ‘Halloween: een exotische (?) nieuwkomer in de feestkalender’ in de aula van FARO in Brussel.

Het programma bestond uit 4 lezingen: Herman Clerinx, wetenschapsjournalist en keltoloog uit Hasselt, had het over “Hoe Keltisch is Halloween?”; John Helsloot, wetenschappelijk medewerker van het Meertens Instituut, sprak over “Halloween in Nederland”; Tom Wezenbeek, consultant in cultuur- en toerismemanagement, gaf een uiteenzetting over “Halloween en toerisme in Vlaanderen”; Stefaan Top (professor emeritus met opdracht KU Leuven, tevens werkgroepvoorzitter) hield een lezing over “Halloween in Europa”. De studiedag werd afgerond met een Halloween-borrel, ingeleid door Jacques Collen, voorzitter ASG – CCE, die enkele culinaire aspecten van Halloween toelichtte. Het werd een zeer aangename en leerrijke namiddag.

Terug naar de hoofdpagina.